Saturday, September 10, 2011

Kitties : designed with Paint Shop Pro

Hello Bloggers,

Well, the original title of this lesson from the PSP for Friends group is 'Kittens' but I think you'll agree if I called mine 'Puppies'.  This lesson shows that the function 'add border' can be used for much more than a simple border. We make this lesson from the inside out, starting with the puppies, and then building the borders around it until we get the final image size.

Click to enlarge
De originele titel van dit lesje van de PSP for Friends groep is 'Kittens', maar ik denk wel dat je akkoord bent als ik het mijne 'Puppes' noem. Deze les toont dat de functie ' borders toevoegen' kan gebruikt worden voor veel meer dan een gewone simpele border. We maken dit lesje van het midden uit, beginnende bij de puppies, en dan bouwen we de borders erond tot het uiteindelijke formaat van de crea.

No comments:

Post a Comment