Wednesday, August 10, 2011

Painted Text

Hello Everyone

Just finished this animation. It was quite an intensive one but I am very happy with the result. Hope you like it. It's a lesson from the 2crazy psp girls group.

Juist deze animatie gemaakt. Het was een zeer intensieve maar ik ben wel blij met het resultaat. Hopelijk vind je het mooi. Het is een lesje van de 2crazy psp girls groep.


Left Click to see animation - links klikken voor animatie

No comments:

Post a Comment